Навигация
Главная
Главная
Экономика туризма
Социальная работа
Социология и обществознание
Таможенная система
Транспорт
Риторика
Статистика
Страхование
Схемотехника
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Экономико-математическое
Исторические личности
История
Карта сайта
 
 
Рейтинги як фактор маніпулювання громадською думкою

Рейтинги як фактор маніпулювання громадською думкою

Рейтинги як фактор маніпулювання громадською думкою

1

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

філософський факультет

Програма соціологічного дослідження

На тему:

«Рейтинги як фактор маніпулювання громадською думкою»

Студентки

ІV курсу, І групи

Філософського факультету

Напряму «Політологія»

Дзюбенка Руслана

Київ - 2010.

Програма соціалогічного дослідження на тему:

«Рейтинги як фактор маніпулювання громадською думкою»

Проблемна ситуація

Аналізуючи складні проблеми, пов'язані з використанням соціологічних методів і технологій як специфічного засобу не лише об'єктивного аналізу процесів, що відбуваються в суспільстві, а й як технологій можливого впливу на поведінку різних груп громадськості, формування громадської думки, слід особливу увагу приділити розгляду в цьому плані функцій різноманітних рейтингів. Останні використовуються в багатьох сферах функціонування суспільства, в тому числі і політичної.

Однак, активне використання рейтингів у сучасній соціальній, економічній, політичній діяльності потребує постійного обліку однієї серйозної обставини. Мова йде про те, що будь-які рейтинги виступають як результат одного з специфічних підходів до впорядкування якісних властивостей об'єктів (а саме - ранжирування), при якому їм приписують певні числові форми. Необережне поводження з ними, навіть ненавмисне, може призвести до спотворення реального стану справ.

Об'єкт дослідження

Студенти Київськіх ВУЗів

Предмет дослідження

Ступінь впливу рейтингів на громадську думку

Мета дослідження

Визначити рівень впливу рейтингів

Завдання

1. Визначити ступінь довіри до рейтингів.

2. Визначити хто більше піддається впливу жінки чи чоловіки?

3. Зробити висновки.

Гіпотези

1. Рейтинги мають значний вплив на поведінку аудиторії.

2. Рейтинги виступають своєрідною формою піару.

3. Рейтинги не завжди відповідають дійсності.

4. Більшість людей довіряють рейтингам.

Основні операційні поняття

1. Рейтинг - це кількісний показник місця, яке займають ті чи інші явища, люди, товари і т.п. в загальній ієрархії відповідних об'єктів.

2. Політичний рейтинг - конкурентна оцінка діяча, партії або події, отримана шляхом опитування аудиторії цільової групи, добре знайомої з тієї чи іншою соціально-політичною подією (політичним лідером, партією) в даний момент часу і виражена у відсотках або балах.

3. Політика - відносини, погляди (концепції) і дії в зв'язку з певним державним устроєм; сфера діяльності в соціально-диференційованому суспільстві.

4. Громадська думка - спосіб формування і вияву масової свідомості, що виражає ставлення людей до суспільно значимих подій і фактів, до діяльності соціальних спільнот, груп і окремих осіб.

5. Маніпулювання - це вид взаємодії між співрозмовника­ми, коли один із них свідомо намагається проконтролювати поведінку й дії іншого, спонукає його поводитися так, як йому вигідно.

Методи дослідження

Основним методом дослідження буде анкетування. Анкети будуть містити відкриті, закриті та напівзакриті запитання.

Операціоналізація

1. Стать респондента

a. Чоловіча

b. Жіноча

2. Вкажіть Ваш вік_______

3. Заклад в якому навчаєтесь__________________________________

4. Чи дивитись Ви аналітичні програми?

a. Так

b. Інколи

c. Ні

5. Поясніть відповідь на Ваше запитання, якщо Ваша відповідь позитивна то які саме програми Ви дивитись?____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Чи довіряєте Ви Екзитполу?

a. Так

b. Ні

 
 
Полезное


 

 
 


© Все права защищены